More
    Homeਦੇਸ਼ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ...

    ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ RBI ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

    Published on

    spot_img

    RBI: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ RBI ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

    RBI: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ RBI ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਨੂੰ RBI ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ RBI CMS ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਚਾਰਜ, NOC ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ RBI ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

    ਜਾਣੋ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ RBI ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ

    ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ RBI ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪਚਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ OTP ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ।

    ਆਫਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ.

    RBI ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ RBI ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, 4ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਿਨਕੋਡ – 160017 ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।.

    ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

    RBI ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ RBI ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ RBI ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।[

    Latest articles

    Sidhu Moose Wala: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਨੀ ਮਾਲਟਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ‘410’ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼!

    Sidhu Moose Wala New Song: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ...

    BJP releases list of 6 candidates for Punjab!

    Chandigarh: BJP released the 8th list of Lok Sabha Candidates from Punjab, Odisha and...

    Drinking Coconut Water: ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਵਨ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵਰਦਾਨ!

    Health News: ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ...

    More like this

    Sidhu Moose Wala: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਨੀ ਮਾਲਟਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ‘410’ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼!

    Sidhu Moose Wala New Song: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ...

    BJP releases list of 6 candidates for Punjab!

    Chandigarh: BJP released the 8th list of Lok Sabha Candidates from Punjab, Odisha and...

    Drinking Coconut Water: ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਵਨ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵਰਦਾਨ!

    Health News: ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ...